A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék a Nemzeti Tehetség Program (NTP-TMV-17-0106) támogatásának segítségével meghirdeti a „Barátod az internet – hogyan segít, hogy művelt is legyél?” című kreatív műveltségi versenyét.

A diákoknak a verseny folyamán az informatika eszközeivel olyan műveltségi kérdéseket kell megoldaniuk, amelyek gondolkodásra késztetik őket az egyes feladatok elkészítésében. Az első forduló kérdései teszt jellegűek, amelyek helyes megválaszolása pontos internetes kereséseket igényel. A feladatok között található feleletválasztós és rövid szöveges feladat is.

Fontos! A kérdőívet megszakítani nem lehet, ahhoz a későbbi visszatérés nem megoldható. Többszörös kitöltés lehetséges, azonban időben csak az első beérkező kérdőívet vesszük figyelembe! Minden kérdés megválaszolása kötelező!

1Feleletválasztós kérdések: egy helyes válasz megjelölése lehetséges.

1.1Melyik a legkorábbi kiadású cigaretta-címke, amelyet a New York-i városi közkönyvtár munkatársai digitalizáltak gyűjteményükből?

1.2Mi a neve annak a hazai gyűjteménynek, amely a célja az összes, ma is meglévő corvina digitalizálása?

1.3Kié a legkorábbi névjegy, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében találhatunk?

1.4A Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében megtalálható Csukás István is. Ki és hol állította azt, hogy Csukás Istvánnak abszolút hallása van?

1.5Milyen eredetű a Magyar Nemzeti Múzeum Népvándorláskori Gyűjteményében őrzött avar-kori boglár-pár?

1.6Melyik a legrégebbi könyv, amelyet a Magyar Evangélikus Digitális Tárban megtalálunk?

1.7A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára készített egy digitális kiállítást, amely a török könyvnyomtatás kezdeteit mutatja be. Milyen irat alapján tételezik fel azt, hogy Ibrahim Müteferrika mielőtt áttért az iszlám hitre az unitárius felekezethez tartozott?

2Saját válasz: kérlek, az alábbi kérdésekre arab számmal válaszolj!

2.1


2.2


2.3


2.4


3A következő kérdésekre több helyes válasz is lehetséges.

3.1 Hogyan találhatok a Digitális képarchívumban olyan képeket, amelyek háborút ábrázolnak?


3.2 Milyen utcákban laktak a Szűcs családnevű háztulajdonosok Pesten 1848-ban?


4A versenyzők nyilvántartásához az alábbi adatokra van szükségünk:

4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


4.7


4.8