1Vizsgálati tájékoztató

 

A kutatás azonosító adatai

A kutatás címe: Az influenza vakcinációs hajlandóságot befolyásoló tényezők vizsgálata a SZTE dolgozói és hallgatói körében.

A kutatás típusa: retrospektív és keresztmetszeti epidemiológiai vizsgálat. A kutatóhely: SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet 

A kutatás vezetője/a tájékoztatást adó: Dr. Vezér Tünde PhD, egyetemi docens.

A kutatás kezdete: 2018. január 1.

A kutatás várható időtartama: 2018. január 1. – 2021. január 31. (3 év)

A vizsgálatba bevonni kívánt populáció: 18 éven felüli magyar férfiak és nők; összesen 1750 fő SZTE ÁOK dolgozó és 3250 fő hallgató (összesítve kb. 5000 személy).
Kutatási (adatfelvételi/adatfeldolgozási) helyszínek: SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Családorvosi Intézet és Rendelő, Foglalkozás-egészségügyi Alapszolgálatok; SZTE ÁOK/TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet; SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet.
     
      Az SZTE ÁOK Népegészségtani Intézete a fenti témakörű – retrospektív és keresztmetszeti epidemiológiai vizsgálatot magába foglaló – kutatásban az SZTE Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi, valamint az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karok dolgozói, továbbá nappali és/vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató hallgatói körében felmérést kíván végezni az influenza vakcinációs hajlandóságot befolyásoló tényezők tekintetében.
      A retrospektív vizsgálatban az SZTE foglalkozás-egészségügyi dokumentációkban rögzített adatok kódolt gyűjtése és az aggregált adatok elemzése történik, melyekből nem visszakereshetők névre szólóan az adatok.
      A keresztmetszeti vizsgálat validált EvaSys szoftverrendszerben jelszó-alapú online önkéntes részvételű, önkitöltős kérdőív segítségével kívánja anonim módon rögzíteni a megkérdezettek fent említett témakörben alkotott véleményével, meglévő ismereteivel és állásfoglalásával kapcsolatos adatokat.
      A reprezentatív felmérés célja az SZTE dolgozói/hallgatói körében az influenza átoltottsági ráta (nagyságrend, változás mértéke és iránya) meghatározása, az oltottsági arányt befolyásoló, a védőoltás felvételét támogató vagy korlátozó faktorok, körülmények megismerése/azonosítása, továbbá a feltárt befolyásolható tényezők kedvező irányú megváltoztatásának segítése. Eredményeink hozzá tudnak járulni az egészségügyi dolgozók oltási tudatosságának és átoltottsági rátájának növeléséhez, így saját egészségük és ellátottjaik/betegeik fokozottabb védelméhez. A betegbiztonság fokozásával, továbbá a munkavállalók/hallgatók influenzával összefüggő munkahelyi és iskolai hiányzásának és/vagy teljesítmény csökkenésének kedvező irányú megváltoztatásával az egészségügyi és szociális ellátó rendszerre nagy kihívást jelentő terhek jelentős csökkentésére nyílik lehetőség.
      A retrospektív vizsgálatban az adatgyűjtés név nélkül, az adatok feldolgozása és elemzése aggregáltan történik, ilyen módon az anonimitás megőrzése a vizsgálat során folyamatosan és teljes mértékben biztosított.
       Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 20§-a alapján tájékoztatjuk, hogy a kutatásban történő részvétel kizárólag az Ön szabad akarat-elhatározásán alapul (önkéntes részvétel). Az online kérdőív kitöltése anonim módon történik, Ön az együttműködést bármikor indoklás nélkül jogosult megtagadni. A kutatást végző a kutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítja a megkérdezett személy anonimitását. 
      Tájékoztatom továbbá, amennyiben a kutatással összefüggően, személyiségi jog megsértésére utaló észrevétele merülne fel, panaszával a vizsgálatot figyelemmel kísérő független orvoshoz fordulhat: Dr. Juhász Zoltán egyetemi tanársegéd, SZTE ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet, 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.
      A kutatás megkezdéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalást adó Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottság: SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága; RKEB Elnök: Prof. Dr. Wittmann Tibor egyetemi tanár; RKEB elérhetőség: I. sz. Belgyógyászati Klinika, 6701 Szeged, Korányi fasor 8-10. 

1.1Vizsgálati tájékoztató elfogadása

2Beleegyező nyilatkozat

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a SZTE ÁOK Népegészségtani Intézete által összeállított Az influenza vakcinációs hajlandóságot befolyásoló tényezők vizsgálata az SZTE dolgozói és hallgatói körébencímű kutatás keresztmetszeti vizsgálatához a kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszaim a kutatásban felhasználásra kerüljenek.
      Az online EvaSys kérdőívben szereplő információk semmilyen olyan személyes adatot nem tartalmaznak, melyből a kitöltő személyére következtetni lehetne. Jelen beleegyező nyilatkozat sem teszi lehetővé a kérdőívet kitöltő, valamint az ezt aláíró/tájékoztatást adó személyek közötti kapcsolat kialakítását.

      Vizsgálatvezető/tájékoztatást adó elektronikus aláírása: 

aláírás

2.1Beleegyező nyilatkozat  a kutatásban történő részvételről

3Tisztelt Hallgató !

 


   Kérjük, az alábbi kérdésekre a felsorolt lehetőségek közül jelölje meg az Ön által helyesnek tartott, illetve Önre leginkább jellemző/vonatkozó válasz(oka)t, vagy értelemszerűen röviden és lényegre törően írja le azt.

   A felmérésben való részvétel önkéntes, a kérdőív kitöltése név nélkül történik. 

  Szíves együttműködését előre is köszönjük! 

4Szocio-demográfiai jellemzők

4.1Neme

4.2

4.3Mi az Ön jelenlegi lakóhelye?

4.4Jelenleg életvitelszerűen kivel él együtt/egy háztartásban?

4.5


4.6Mi az Ön családi állapota?

4.7Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

4.8Ön az elmúlt 3 évben a Szegedi Tudományegyetem hallgatója (és/vagy dolgozója) volt?

4.9

4.10

4.11


4.12

4.13

4.14

4.15Az utóbbi 3 évben él(t) Önnel közös háztartásban 18 éven aluli személy?

4.16

4.17

4.18

5Egészségi állapot

5.1

5.2

5.3Az elmúlt 3 évben kezelték-e Önt krónikus betegséggel vagy olyan egészségügyi problémával, ami legalább 6 hónapig tartott?

5.4 Ha igen, akkor az alábbiak közül melyik betegséggel kezelték? (Több válasz is megjelölhető!)


5.5


5.6Az elmúlt 3 évben kezeltek-e az Önnel közös háztartásában/légtérben élő, krónikus betegségben szenvedő vagy legalább 6 hónapig tartó egészségi problémával küzdő személyt?

5.7 Ha igen, akkor az alábbiak közül melyik betegség miatt kezelték az Önnel közös háztartásban / légtérben élő személyt? (Több válasz is megjelölhető!)


5.8


6Influenzával kapcsolatos ismeretek

6.1 Jelölje meg az alábbiak közül az influenza szempontjából fokozottan veszélyeztetett (kockázati) csoportba tartozókat! (Több válasz is megjelölhető!)


6.2 Jelölje meg azokat a személyeket, akik az influenza fertőzés átvitele révén veszélyeztetik a kockázati csoportokba tartozókat! (Több válasz is megjelölhető!)


 

Jelölje meg az alábbi, INFLUENZÁ-ra vonatkozó állítások közül, hogy Ön szerint melyik IGAZ, illetve HAMIS! 

6.3

A megbetegedést vírus okozza.

 

  


6.4

Elsősorban cseppfertőzéssel terjed.

 

  


6.5

Szennyezett kézzel is terjedhet.

 

  


6.6

Terjedhet a betegről az egészségügyi dolgozóra.

 

  


6.7

Az egészségügyi dolgozóról nem terjedhet a betegre.

 

  


6.8

A tünetmentes influenzás személy nem fertőz meg másokat.

 

  


6.9

Súlyos / halálos kimenetelű is lehet, mely különösen gyakori a 65 éveseknél és idősebb korúaknál.

 

  


6.10

Átvészeltsége teljes védelmet nyújt a következő év(ek) influenza fertőzésével szemben. 

 

  


6.11

Jelenleg leghatékonyabban az influenza elleni védőoltással előzhető meg.

 

  


6.12Ön tudja, hogy melyek az influenza megbetegedés kialakulását segítő tényezők?

6.13 Ön szerint az alábbiak közül melyek az influenza megbetegedés kialakulását segítő tényezők? (Több válasz is megjelölhető!) 


6.14Ön tudja, hogy melyek az influenza jellemző tünetei?

6.15 Válassza ki az alábbiak közül az influenza jellemző tüneteit! (Több válasz is megjelölhető!)


6.16Ön tudja, hogy mi(k) az influenza leggyakoribb szövődménye(i)?

6.17 Jelölje meg az alábbiak közül az influenza leggyakoribb szövődményeit! (Több válasz is megjelölhető!)


6.18Ön tudja, hogy mi a célja a várandósok influenza elleni oltásának?

6.19 Jelölje meg az alábbiak közül a várandósok influenza elleni oltásának célját! (Több válasz is megjelölhető!)


7Oltottsági státusz

7.1Ajánlotta-e Önnek valaki az influenza elleni védőoltás felvételét?

7.2 Az alábbiak közül ajánlotta-e Önnek valaki az influenza elleni védőoltás felvételét? (Több válasz is megjelölhető!)


7.3Ön életében valaha felvette már az influenza elleni védőoltást?

7.4 Amennyiben soha nem vette még fel az influenza elleni védőoltást, annak mi az oka? (Több válasz is megjelölhető!)


7.5


7.6Amennyiben eddig még soha nem vette fel az influenza elleni védőoltást, elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben beadatja azt?

7.7Jelölje meg az Önre leginkább jellemző influenza elleni oltóanyag beszerzési módot!

7.8


7.9Az elmúlt 3 évben hány alkalommal vette fel az influenza elleni védőoltást?

7.10 Amennyiben eddigi életében volt már oltva (de nem évente), mi (volt) az oka, ha időnként nem vette/veszi fel a védőoltást? (Több válasz is megjelölhető!)


7.11


7.12Az idei (2018/2019. évi) influenza járványveszélyes szezonban (2018. október 1. - 2019. április 1.) felvette az influenza elleni védőoltást?

7.13Amennyiben az idei influenza járványveszélyes szezonban nem vette fel a védőoltást, tervezi-e azt a következő szezon kezdetéig (2019. október 1.) beadatni?

8Oltási hajlandóság

8.1Ön milyen gyakorisággal veszi fel az influenza elleni védőoltást?

8.2 Amennyiben Ön csak időnként (nem minden évben) él az influenza elleni aktív immunizálás lehetőségével, mi motiválja a védőoltás felvételében? (Több válasz is megjelölhető!) 


8.3


8.4 Amennyiben Ön rendszeresen (minden évben) él az influenza elleni védőoltás felvételének lehetőségével, mi motiválja a döntésben? (Több válasz is megjelölhető!)


8.5


8.6 Mi (volt) az Ön motivációja az idei influenza elleni védőoltás felvételében? (Több válasz is megjelölhető!)


8.7


9Oltási attitűd

 

Jelölje meg 1-5 skálán, hogy az influenza elleni védőoltás felvételével kapcsolatos döntésben mennyire fontosak Önnek az alábbi tényezők


1=egyáltalán nem fontos
2=kevésbé fontos
3=közepesen fontos
4=fontos
5=nagyon fontos 

9.1

Félelem a fájdalomtól

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.2

Félelem egyéb oltást követő eseményektől

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.3

Félelem oltási szituációtól

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.4

Az oltóorvos személyisége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.5

Az oltóorvos elméleti/szakmai felkészültsége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.6

Az oltóorvos gyakorlati/oltástechnikai tapasztalata

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.7

Az oltóanyag ára (ingyenes, térítésköteles)

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.8

Az oltóanyag elérhetősége (oltóhelyen/gyógyszertárban, folyamatosan/korlátozottan)

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.9

Az oltóanyag  gyártója (hazai, külföldi)

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.10

Az oltóanyag  beadási módja (injekcióval/nem injekcióval)

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.11

Az oltóhely  elérhetősége/távolsága

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.12

Az oltóhely rendelési ideje

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.13

Konkrét (rizikó)szituáció fennállása - hazai influenzajárvány

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.14

Konkrét (rizikó)szituáció fennállása - fokozódó influenza aktivitás a szomszédos EU tagállamokban

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.15

Konkrét (rizikó)szituáció fennállása - influenza járványveszélyes földrajzi régióba utazás/térségben tartózkodás

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.16

Konkrét (rizikó)szituáció fennállása - saját rizikóállapot(ok) (pl. krónikus betegség)

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.17

Információ és informáltság az influenza betegségről

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.18

Információ és informáltság az oltóanyag(ok)ról

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.19

Információ és informáltság az oltási lehetőség(ek)ről

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.20

Információ és informáltság elegendő mennyisége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.21

Információ és informáltság megfelelő minősége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.22

Információ és informáltság (forrásának) hitelessége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.23

Védőoltási kampány / propaganda - intenzív, célzott felsőoktatási intézményi és/vagy munkáltatói motiváció

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.24

Védőoltási kampány / propaganda - média

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.25

Védőoltási kampány / propaganda -  kampányfelhívások, lakossági prospektusok, tájékoztatók

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.26

Védőoltási kampány / propaganda - oltásellenes propaganda

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.27

Az értesítés módja az oltás lehetőségéről -  személyes/névre szóló megkeresés

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.28

Az értesítés módja az oltás lehetőségéről -  nyilvános felhívás/közzététel

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.29

Az értesítés módja az oltás lehetőségéről -  papír alapú/írott tájékoztatás

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.30

Az értesítés módja az oltás lehetőségéről - elektronikus értesítés

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.31

Lezajlott influenza tapasztalatok - saját

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.32

Lezajlott influenza tapasztalatok - a családban

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

9.33

Lezajlott influenza tapasztalatok - az ellátottak körében

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos


 

10Influenza elleni védőoltással kapcsolatos ismeretek

 

Osztályozza 1-5 skálán, hogy mennyire hitelesek az Ön számára az alábbiakban felsorolt – oltással kapcsolatos ismereteket adó – információs források! 


1=egyáltalán nem hiteles
2=inkább nem hiteles
3=közepesen hiteles
4=inkább hiteles
5=leginkább hiteles    

10.1

Egészségügyi végzettségű személy - orvos (pl. foglalkozás-egészségügyi/ házi-)

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.2

Egészségügyi végzettségű személy - gyógyszerész

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.3

Egészségügyi végzettségű személy - oltóanyaggyártó/orvoslátogató

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.4

Egészségügyi végzettségű személy - nővér/asszisztens

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.5

Egészségügyi végzettségű személy - védőnő

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.6

Egészségügyi végzettségű személy - családtag

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.7

Egészségügyi végzettségű személy - évfolyamtárs

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.8

Nem egészségügyi végzettségű személy - hozzátartozó/rokon

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.9

Nem egészségügyi végzettségű személy - ismerős/barát

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.10

Egyéb információs forrás -  hivatalos/szakmai tájékoztató, körlevél, felhívás, prospektus

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.11

Egyéb információs forrás -  képzés, továbbképzés

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.12

Egyéb információs forrás -  médiák (TV, rádió, sajtó)

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.13

Egyéb információs forrás - internet

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 


 

Jelölje meg 1-5 skálán, hogy az Ön számára mennyire megfelelőek az alábbi információs csatornák/lehetőségek, melyeket figyelembe vesz a védőoltás felvételével kapcsolatos döntésében!


1=egyáltalán nem megfelelő
2=inkább nem megfelelő
3=közepesen megfelelő
4=inkább megfelelő
5=leginkább megfelelő    

10.14

Személyes (interperszonális) kommunikáció - konzultáció

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.15

Személyes (interperszonális) kommunikáció - telefonhívás, -üzenet 

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.16

Személyes (interperszonális) kommunikáció - papír alapú/írott értesítés (levél, SMS)

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.17

Személyes (interperszonális) kommunikáció - elektronikus értesítés (e-mail)

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.18

Csoportos kommunikáció - elektronikus (levelezőlista, fórum)

egyáltalán nem hiteles

leginkább hiteles


 

10.19

Csoportos kommunikáció - írott, nyomtatott anyag (fax, tájékoztató, felhívás, prospektus)

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.20

Csoportos kommunikáció - hivatalos (munkahelyi célzott közlemény, munkaértekezlet)

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.21

Tömegkommunikáció - nyilvános felhívás (konferencia)

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 

10.22

Tömegkommunikáció - közösségi média (sajtó, rádió, TV)

egyáltalán nem megfelelő

leginkább megfelelő


 


 

Jelölje meg 1-5 skálán, hogy mennyire ért egyet az alábbi INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS-ra vonatkozó állításokkal! 


1=egyáltalán nem ért egyet
2=inkább nem ért egyet
3=nem tudom
4=inkább egyetért
5=teljesen egyetért 

10.23

Kellően informált vagyok az ingyenes, központilag biztosított oltóanyaggal és oltási lehetőséggel kapcsolatban.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.24

Tájékozott vagyok a térítésköteles, gyógyszertárból beszerezhető oltás lehetőségével kapcsolatban.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.25

A vakcina biztonságos.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.26

Az oltóanyag védőhatása 100%-os.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.27

A vakcina influenzát okozhat.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.28

A hazai egészségügyi dolgozók átoltottsága 2010 óta folyamatosan csökken.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.29

Fontos az egészségügyi dolgozók legalább 70%-os átoltottsága.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.30

Fontos a közvetlen betegellátásban résztvevő hallgatók legalább 70%-os átoltottsága.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 

10.31

Fontos hogy influenza ellen oltott legyek.

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért


 


 

Jelölje meg az INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS-ra vonatkozó állítások közül, hogy Ön szerint melyik IGAZ, illetve HAMIS! 

10.32

Az oltást az egészségügyi dolgozóknak minden évben kötelező felvenni.

 

  


10.33

Az oltást a közvetlen betegellátásban résztvevő hallgatóknak minden évben kötelező felvenni.

 

  


10.34

A közösség magas szintű átoltottsága az oltatlan egyént is védi.

 

  


10.35

Felsőoktatási intézményemben magas szintű a vakcinációval kapcsolatos vezetői elkötelezettség.

 

  


10.36

Az egészségügyi ellátók oltása az ellátottakat is védi.

 

  


10.37

Az egészségügyi ellátók oltása a családtagjaikat is védi.

 

  


10.38

Az oltóanyag minden embernek ingyenesen rendelkezésére áll Magyarországon.

 

  


10.39

Várandósság alatt tilos az elölt, inaktivált vírust tartalmazó vakcina beadása.

 

  


10.40

Szoptatás alatt tilos az oltóanyag beadása.

 

  


10.41

Tájékoztattak/tudom, hogy oktatási intézményemben jogosult vagyok az ingyenes oltóanyag felvételére.

 

  


11Kérdőív kitöltési hajlandóság

11.1A múlt évben kitöltötte a SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet influenza vakcinációs hajlandóságot felmérő on-line kérdőívet?

12KÖSZÖNJÜK  SZÍVES  KÖZREMŰKÖDÉSÉT !